Tháng rồi, đi phỏng vấn, tạch hết. Về rút kinh nghiệm. Nên chém theo yêu cầu của công ty. Đừng chém theo thứ bạn nghĩ là đúng. Kết quả, vào Everpia

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *