Khi mọi việc không như ý, rối tung. Bạn có dám kệ mẹ nó không? Chỉ buổi sáng mình chán, buổi trưa áp dụng. Đến chiều mọi việc lại tốt đẹp. Chả biết tại sao…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *