Google Keep là một công cụ tuyệt vời. Mình dùng nó hàng ngày như ăn cơm bữa. Thú thật, không có Google Keep, không biết lúc này đời mình đã trôi dạt đi về đâu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *